Değerli meslektaşımız,

Bilindiği gibi 2019 başından geçerli olmak üzere emekli hekim aylıklarında iyileştirme yapılması doğrultusunda yasal düzenleme yapılmıştı. Bu iyileştirmeden yararlanmak için de hekimin Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) ödenen bir işte çalışmaması koşulu konmuştu. Bu düzenleme eşitliğe ve adalete sığmayan yanıyla da tartışmaya ve düzeltilme çabalarına konu olacak denli önemlidir.

Güncel sorun ise SGDP ödenmesi gerekliliği olan işlerinden ayrılarak gerçek anlamda emekliliğe adım atan meslektaşlarımızın güncel sorunu ise pek çok kişinin aylığına yansımayan iyileştirmedir.

Yeterince önceden işinden ayrılan pek çok meslektaşımız ay başında zamlı aylık almayı umarken düş kırıklığı yaşamıştır.

İzmir Tabip Odası’nın ve Türk Tabipleri Birliği’nin ilgi göstermesi gereken bu önemli güncel konuda sözü edilen kurumların konuya ilgi duymadıkları anlaşılmaktadır. Meslek örgütleri bu günler ve bu gibi sorunların çözümü için gereklidir.

İzmir Tabip Odası yönetiminde uzun yıllar yer almış olan HEKİMGÜÇBİRLİĞİ grubu olarak meslektaşların bu ivedi gereksinimini giderme amacıyla kendimize görev çıkartmış bulunuyoruz.

Söz konusu aylık artışının bordrolarına yansımadığını fark eden meslektaşların uyarısıyla konuyla ilgili araştırma yaptık.

İşten ayrılışla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ÇKYS listelerinden adı düşürülmüş olan hekimlerin bu konuda ayrıca başvuruda bulunmaları gereği olduğu anlaşılmaktadır.

Ekte yer alan formun doldurularak SGK Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra ödemelerin yapılacağı bilgisi edinilmiştir.

Sizleri bu önemli ve ivedi konuda uyarma ve yol gösterme görevimizi yerine getirmiş oluyoruz.

Saygılarımızla

HEKİMGÜÇBİRLİĞİ

Sorularınız için : info@hekimgucbirligi.org

Not : Yalnızca muayenehane hekimliği yapan ve adına SGDP ödemesi yapılmayan meslektaşlarımızın son aylık artışından yararlanmaları önünde engel bulunmamaktadır.

Başvuru formu :

Yukarıdaki formun iletileceği adres :

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİLERİEMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Mithatpaşa Caddesi No 7 SIHHİYE – ANKARA

Tel : 0312 458 70 00 – 458 74 42
Belgegeçer : 0312 431 21 40

E posta : kamuemeklilik@sgk.gov.tr