Değerli meslektaşımız,

Emekli Sandığı’ndan emekli hekimlerin aylığında yapılan iyileştirme 2019 yılı Ocak ayından başlayarak yürürlüğe girmiştir. Uygulama başlar başlamaz kendisini gösteren aksaklıklarla ilgili olarak sizleri bilgilendirme ve rehberlik etme görevimizi olabildiğince yerine getirme çabası içinde olduk.

Emekli aylığı iyileştirmesi olumlu bir uygulama olmakla birlikte bundan yararlanmanın belirli koşullara bağlanmış olması hak, adalet ve eşitlik ilkesine uymamaktadır. Buna bağlı olarak, hem daha fazla iyileştirme elde etme hem de olumsuzlukların giderilmesi kapsamında mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu iyileştirme yalnızca emekli sandığı emeklileri için söz konusudur. Dolayısı ile BağKur ve SSK emeklisi meslektaşlar bundan yararlanamamaktadır. Diğer yandan, emekli sandığı emeklilerinin yararlanımının SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) ödememe koşuluna bağlanmış olması da önde gelen sorun ve mağduriyet kaynağıdır.

Öncelikle bu grupta yer alan meslektaşlarımızın mağduriyetlerini giderme doğrultusunda adım atılması kararı alınmıştır.

İlerleyen günlerde zamdan yararlanamayan BağKur ve SSK emeklisi meslektaşlar için de yapılabilecekler değerlendirilecektir.

Hukuk danışmanlarımızla (Av Abdullah HIZAL-Av Mehmet ÖGET) yapılan görüşmeler sonucu gerekli hazırlıkların tamamlanmasından hemen sonra konunun yargıya taşınması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla bir meslektaşımız adına örnek dava açılması ve o davadan alınacak sonuca göre tüm meslektaşların bundan yararlanması söz konusu olabilecektir.

Örnek davanın açılmak üzere olduğunu bilginize sunarız. Alınacak sonuç ve gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerimiz sürecektir.

Saygılarımızla…

HEKİMGÜÇBİRLİĞİ