O dönem mucize nasıl ortaya çıktı

Prof. Dr. Suat Çağlayan yazdı: İşte mucize böyle bir ortamda ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesindeki “Tanıtım Harcamaları” kaleminde tam bir milyon liralık bir para dokunulmadan duruyordu…

1998 yılının başıydı. Sağlık Bakanı Dr. Halil İbrahim Özsoy telefonda, “Hoca, hemen gel!” diyerek beni çağırdı. Yanına gittiğimde gözlerinin içi parlıyordu; “Bir milyon yeter mi?” diye sordu. “Eğer yeterse hemen çalışmalara başlayabilirsin!”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak atamamı yapan Sağlık Bakanı rahmetli Halil İbrahim Özsoy’dan istediğim en önemli şey, çocuklara Hepatit B aşılamasını ülkemizin takvimine sokmaktı. Çünkü o günlerde, ülkemizde aşı ile önlenebilen en önemli hastalıklardan biri olan Hepatit B hastalığı oldukça yüksekti ama bütçede para olmadığı için aşı satın almak olanaksız görünüyordu.

İşte mucize böyle bir ortamda ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesindeki “Tanıtım Harcamaları” kaleminde tam bir milyon liralık bir para dokunulmadan duruyordu.

ÖZER ÇİLLER İLE YILDIRIM AKTUNA KAPIŞIYOR

Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde bütçe harcamalarının eşi Özer Çiller tarafından denetlendiği ve yönlendirildiği söylenir dururdu. Kendisi paradan çok iyi anlayan bir kişi olduğundan (İstanbul Bankası’nı batıran bir genel müdür olarak tanımlanırdı) oturduğu yerden tüm bütçeyi yönettiği iddia ediliyordu.

Durun, sakın bu söylediklerimden kötü anlamlar çıkararak Özer Çiller’e olumsuz gözle bakmayın! O, 1998 yılında çocuklarımızın aşı takvimine Hepatit B aşısının eklenmesini sağlayan kişidir!

Sağlık Bakanı rahmetli Halil İbrahim Özsoy, sayın Özer Çiller’in büyük iyiliğini(!) şöyle anlatmıştı;

Bizden önceki hükümetin bütçesi hazırlanırken, Sağlık Bakanı olan Yıldırım Aktuna ‘tanıtım’ başlığıyla bir milyon liralık bir bütçe kalemi belirlemiş. Ancak bakanlıklar üstü bir görevle ofisinde oturan Özer Çiller bu paranın harcanmasına talip olmuş.

Öyle ya konu tanıtım olduğuna göre, bunu ondan daha iyi yapacak bir başkası olamazdı. Hemen Sağlık Bakanı’nı aramış ve bütçedeki bu bir milyon lirayı kullanmaya karar verdiğini söylemiş. Ama Yıldırım Aktuna’nın da kendi planları olunca kesinlikle karşı çıkmış.

Ne kadar sürdüğünü bilmediğimiz (1-2 ay olabilir) tartışma süresinde para harcanamamış. Bu sırada koalisyon hükümetinde oluşan çatlak nedeniyle Tansu Çiller hükümeti yıkılmış.

Bütçedeki bir milyon para, ne Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından kullanılabilmiş, ne de Özer Uçuran Çillere yar olmuş!

GÜNEY KORE’DEN UCUZ AŞI

O zaman için yeterli olan parayı bulunca hemen çalışmaları hızlandırarak dünyada aşı üreten ülkelerle ilişkiye geçtik. İki büyük aday vardı; Küba ve Güney Kore.

Yıl 1998’di ve Güney Kore ekonomisi batmak üzereydi. Ellerinde önemli miktarda aşı bulunduğunu öğrenince pazarlığa başladık. Anımsadığıma göre, aşı dozu başına 36 sent ödeyerek ilk Hepatit B aşısını çocuklarımızın aşı takvimine ekledik.

Çok sevinçliydim ama sayın bakan huzursuz görünüyordu. Nedenini sorduğumda sıkıntısını şöyle anlatmıştı;

“Tamam aşıyı bu parayla satın alıyoruz ama sonrasını nasıl getireceğiz? Bu aşının devamını nasıl satın alacağız?”

Ben rahattım;

“Sayın bakanım, siz bunu düşünmeyin!” demiştim rahmetli Özsoy’a. “Aşılama bir kez başladıktan sonra, hiçbir partinin gücü bu aşılamayı durdurmaya yetmez! Göreceksiniz, kimseden olumsuz bir ses çıkmayacaktır!”

BİRKAÇ SÖZ DE AŞI EMPERYALİZMİ İÇİN

Büyük ilaç ve tanı teknolojisine sahip şirketlerin, Dünya Sağlık Örgütü’nü de içine alan büyük oyunları, ne yazık ki aşı konusunda da oynanmaktadır.

Gözleri salgınlarla korkutulmuş, kimi bilim adamlarının bilimsel yayınları ile yanıltılmış, ya da bir şekilde (!) ikna edilmiş tıp insanlarının bu büyük oyunun dışında kalabilmesi elbette olanaksızdır. Ancak, kötü oyunlar oynanıyor diye yapılması şart olan özellikle de çocukluk dönemi aşılarına karşı çıkmak doğru değildir. Bazıları tartışmaya açık olsa da, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimini her hekim uygulamak zorundadır.

Ancak, Covid-19 sonrası durum eskisi gibi olmayacaktır. Aşı sektörü her zamankinden daha fazla ellerini ovuşturmaya başlamış/başlayacak, yeni ve zorunlu aşı uygulamaları için yeni alanlar yaratma çabası içine girecektir.

Elbette, hazır insanların gözü korkmuşken tehditleri çoğaltmak ve bu korku üzerine tüm dünyaya yeni aşılar satmak hiç de zor olmayacaktır. Böylesine herkesin can derdine düştüğü bir ortamda sağlık emperyalizminin bir bahar havasına girmesi kadar doğal bir şey olamaz! Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirine karıştırarak oluşturacakları kaos ortamında can derdine düşecek olan insanlar, her tür sağlık sömürüsüne razı olacaklardır.

Yazı Odatv’de yayımlanmıştır.

https://odatv4.com/o-donem-mucize-nasil-ortaya-cikti-20032113.html