Korona korkusu gribi nasıl bitirdi?

http://www.egedesonsoz.com/yazar/korona-korkusu-gribi-nasil-bitirdi/15571