İNSANLIĞIN AŞI YARIŞI

Küresel salgının büyük öğretmen olduğunu düşünmeye başladım! Kendi hatası ve aymazlıkları sonucu içine düştüğü küresel salgının nedenini çözmede yetersiz kalan (şaşkın) insanlık aşının yaşama girmesi olasılığıyla bile sevindirik oldu desek yeridir. Aşı tarihi göz önüne alındığında korona aşısının bulunması ışık hızına eşdeğer bir zaman aralığında başarıldı.

Aynı başarı aşının eşitlikçi ve adaletli paylaşımında yinelenebilir mi?

Atı arabanın önüne değil de arkasına koşmaya alışmış kolaycı insanlık bir kez daha işbaşında!

Şaşkın insanlığın aşının paylaşımına ilişkin ilk haberler hiç de iç açıcı değil!

Örneğin, İngiltere farklı kaynaklardan 300 milyon doz aşı istiflemiş.

Dünya nüfusunun % 13’üne denk düşen AB üyesi 27 ülkeye eklenen 5 varsıl ülke dünya aşı üretiminin yarısını kapatmış durumda.

Yakışıklı önderi üzerinden dünyanın ve elbette ülkemizdeki pek çok kişinin hayranlığını kazanan Kanada bu konuda hemen her ülkeyi solda sıfır bıraktı. Kanada kişi başına 9 (dokuz) doz aşı edinme başarısı(!) göstermiş!

Türkiye’nin yeterli aşı edinemediğinden dem vuran ve her şeyi bilen aydınlarımızın doğru saptamalarını Kanada için de yapmaları beklenirdi. Birilerinin aşının çoğunu kapatmasının bir başkalarının yeterince edinememesi sonucuna yol açması elbette şaşırtıcı değil.

Küresel salgının hemen her aşaması büyük insanlığın değil ama şaşkın insanlığın foyasını meydana çıkartıyor.

Aşı uygulaması hiç kuşkusuz küresel salgında bir dönüm noktası olacaktır. Elbette, bu süreç doğru ve akılcı yönetilirse! Pek çok kişide kendisini göstermekte olan “aşı bulundu, salgın son buldu” algısı en az salgın kadar tehlikeli ve kaygı verici!

Bu dönüm noktasının küresel ölçekte olumlu ve eşitliğe yaraşır şekilde yönetilmesi de bir o kadar önemlidir.

Bu aşamada dünya aydınlarına ama daha da çok Türkiye ve eşdeğeri ülkelerin aydınlarına önemli iş düştüğü açıktır. O aşı bu aşı diyerek meleklerin cinsiyetine yönelik anlamsız ve gereksiz tartışmalara girmek yerine küresel salgınla baş etmede önemli gereç olan aşının küresel ölçekli paylaşımına ilişkin şaşkın insanlık örnekleri mercek altına alınmalıdır.

Her fırsatta ülkemizi ve dolayısı ile de başka pek çok ülkeyi yeterli aşıyı edinememekle suçlayanların (ülkemizi yöneten istendin bu konudaki yetersizliğini ve başarısızlığını göz ardı etmeksizin) hemen her konuda olduğu gibi aşı konusunda da Batıyı kıble belirlemeye ara verip gerçeklere odaklanmaya çağırma görevini görmezden gelmeyelim!

Kaynakça :

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03370-6