Hekim sendikacılığı – 3

Hekimlik güç kaybı yaşadı ve sürüyor.

şin üzücü yanı,

neredeyse son 20-30 yıldır

hekim hakları ve

hekimliğin siyasi gücü

özel şirketlere,

özel hastanelere ve

politikacılara kaptırıldı. 

Pandemi,sağlık sisteminin

dengesini bozdu.

Eskiden beri var olan acillere akın iyice arttı.

Acillerde hasta bakımı ve

işyeri güvenliği tehdit altında.

Çözüm ve iyileştirme konusunda

bir adım ilerleme yok.

Görevdeyiz imgesi ile

iş yavaşlatma ve

kesintiye uğratmalar sürmesine karşın

olumlu gelişme hiç yok.

Sendikal yolla ilerleme

sorunları iyileştir mi?

Herkesin aklındaki soru?

Hekimler ikilemde;

Birlik olmanın önündeki

engeller diye de bakmalı:

Hekimler hep savunmada kaldı,

haklarını almak için

etkili bir eylem gerçekleştirilemedi.

Yaptığımız eylemler halk ve

idareciler nezdinde

haksızlık olarak değerlendirildi

ve algılandı.

Düşündü ki hekimler;

Tam bir iş bırakma mümkün mü?

Hekimler; “ hastaları tehlikeye atabilir mi,

aynı zamanda hipokrata ihanet olur mu,

yemin ihlali düşüncesi” nedenleri ile

vicdanen de

iyi bir eylem birliği gerçekleşmedi.

Hep isteksiz davranıldı.

Pek çok hekim ve ilgili örgütlerin bazıları

ya hiç desteklemedi ve katılmadı.

Oysa Hekimler uzmanlık alanı otoritelerini

ortaya koymalı,

şimdi hak aranmaz ise

gelecekte hak almanın zorlaşacağını bilmeli.

O nedenle hekim emeği

her şeyden üstündür,

Hem kendi hakkı,

hem de hasta hakları için.

Potansiyel olarak tehlike altında olan

branşlarda;yoğun bakımdaki hastalar,

acil durumdaki hastalar için 

iş bırakma etik dışı.

Bunun dışında kalan alanlarda

eylem birliği niye olmasın.

HEKİMLİKTE GREV HAKKI

Hekimlerin de grev hakkı vardır.

Hakları ödenmez denilen meslek grubu.

Hakkından daha fazlasını isteyen aç gözlü değiller.

Talepler; hasta güvenliği,

Hekimlerin sağlığı ve güvenliği endişeleri.

Halkımız bunu böyle bilmeli.

Hekimlere “paragöz” algısı tamamen safsata.

Halkımız hekimlere destek olmalı.

Hekimlerin sadece hayatlarını

sürdürmek gayesi var.

Tıp Fakültesini bitirenlerin

kredi borçları da var.

Bazı hekimler canını kıyıyor.

Çoğu da tükenmişlik sendromunda.

Bazıları da geçici görevlendirmeler,

İstifaya yol açıyor.

Hekimlerin maaşları kuşa dönmüş.

Halkımız bilmeli;

Hasta muayenesi süresi sınırlı,

Uygulamada hekimin sorumluluğu hiç yoktur.

Tamamen uygulanan popülist bir politika.

PEKİ HEKİMLER NE YAPMALI?

Hekim Haklarına ilişkin görüşmeler

dikkate alınmadığında poliklinik gibi

birimlerde hizmetin sürekliliğini

kısıntıya uğratıldı.Bu uygulama grev demek.

Hekimler ve birlikleri

sosyal,yazılı ve görsel medya organlarında

sorunları dile getirmek için herkes gönüllü olmalı.

Sağlıkta siyasi yetkisi olan milletvekilleri,

parti örgütleri ile irtibata geçmeli,

Hekim hakları platformuna sahip olanlar desteklemeli.

Ulusal hekim sendikalaşma hareketine

üye olarak da destek vermeli.