EN İYİ AŞI (!) VE SORULAR

Aşının adı yetti!

Bir tartışmadır sürüyor!

Almandan şaşmam, o olmazsa başkasını olmam diyen mi ararsınız!

Ya da daha alçakgönüllü davranıp Alman’ı ya da İngiliz’i öncelerim ama bulamazsam olanı yaptırırım diyerek alt perdeden gideni mi?

Korona aşısında gelinen durumu aşı tarihinin yazmadığı kesin! Virüs etkenli hastalıklara bu kadar kısa sürede aşı geliştirildiği görülmüş şey değildi.

Niye yalan söyleyeyim!

Bir hekim olarak korona aşısının bu kadar kısa zamanda kullanıma hazır olacağına olasılık tanımamıştım.

Dünya yoruldu!

Başta hekimler olmak üzere her kesimden sağlık çalışanları tükenmeseler de epeyce eksildiler!

Yerküre aşıya odaklandı. Üç yüzü aşkın aşı çalışmasından yarısı üretilebilir olmaya aday durumda günümüzde. Aklın, bilimin, emeğin ve çabanın başarısıdır. Bu doğrultuda gecesini gündüzüne katarak çalışan her bir insana şükran borcumuzu unutmayalım!

Küresel salgın için artık elimizi uzatıp edinebileceğimiz çözüm aşıdan başkası değil!

Dolayısı ile o aşıdan olmam bunu olurum türünden istekler ve tartışmalar akılcı ve yararlı değil!

Bu kesinliğe karşın sorgulanacaklar tükenmiş sayılmaz!

İzleyen soruları aklımıza getirmezsek insanlığın gereğini yerine getirmemiş oluruz!

  1. Ülkemizin alım bağlantısı kurduğu Çin yapımı ölü virüs aşısından ilk aşamada edinilecek 50 milyon dozun gerisi gelecek midir? Her bireye 2 doz uygulanacağına göre bu sayının Türkiye için yeterli olmadığı açıktır.
  2. Açıklık ve saydamlık olmadığı için bilemiyoruz. Kullanıma hazır olacak başka aşılarla ilgili alım hazırlığı var mıdır? Varsa ne durumdadır?
  3. Güvenilirliği konusunda fazlaca kuşku olmayan Çin aşısıyla ilgili Faz 3 verilerinde söz konusu olabilecek olumsuzluk durumunda seçeneğimiz var mıdır?
  4. Bir yetkilinin açıklamasından öğrenildiği kadarı ile Çin’le aşı alım sözleşmesine Faz 3’le ilgili olumsuzluk olasılığı üzerinden madde konmuş. Türkiye’nin bu durumda Çin’e ödeme yükümlülüğünden kurtulması olasıymış. Öngörülü ve olumlu bir madde kuşkusuz.  Ama, bu durum bizi bir başka aşının sahibi yapacak mı?
  5. Bu koşullar altında tek seçeneğe bağlanıp, olası terslik durumunda aşısız kalma olasılığı korku ve kaygı nedeni sayılmaz mı?
  6. Aşı bedelsiz edinilmediğine Çin aşısı için ülkemizin doz başına yapacağı ödemeyi bilmek biz vatandaşların hakkı değil midir?
  7. Her şey yolunda gider de belirlenen tasarım doğrultusunda aşılamaya başlama aşamasına gelindiğinde ayrı bir sorun çıkabilir karşımıza! Örgütlü, düzenli ve disiplinli olmak olmazsa olmaz gerekliliktir. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların bu bağlamdaki hazırlıkları şimdiden başlatması ve hatta tamamlaması da doğal beklentimizdir.
Edinilen aşı niceliği ve ülke nüfusu karşılaştırıldığında tartışmayı aşının iyisinden kötüsünden çok bu noktaya taşımak akılcı gibi görünüyor.

En iyi aşı eldeki aşıdır, tıpkı en kısa yolun en iyi bildiğiniz olduğu gibi!

Dikkat edilirse konunun uzmanı hiç kimse tartışmayı “en iyi aşı” üzerinden yürütmemektedir.

Aşının iyisi ya da kötüsü üzerinden yürütülen düzeyden ve dayanaktan yoksun tartışmaların pusudaki aşı ve bilim karşıtlarını yüreklendireceği unutulmamalıdır!

Ceyhun Balcı, 08.12.2020