TTB, ‘Amed Kantonu’nu kurdu!

Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hepiniz tanıyorsunuz. Bu meslek örgütü bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli kollar ve çalışma grupları var. Bunlardan birisi de “Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu.” Kısa adıyla TTB-TÖK.

İlk bakışta tabiplerin meslek örgütünde tıp öğrencileri kolu kurmak iyi niyetli bir çabaymış gibi görünüyor değil mi? Elbette gerçek durum böyle değil. TTB-TÖK, esas olarak junior Şebnem Korur Fincancılardan oluşuyor.  Kuruluş amacı da geleceğin Şebnemlerini yetiştirmek.

Bu örgüt öylesine pervasızlaşmış ki, TTB-TÖK içinde yuvalanmış terör hücreleri bile var. Nitekim Barış Pınarı Harekatı sırasında “etkisiz hale getirilen” terörist Özge Aydın TTB-TÖK’ün yöneticilerinden birisiydi.

İşte bu örgüt, bugünlerde yeniden sahne aldı. Kendilerince bilimsel bir etkinlik düzenlemişler. Etkinliğin adı “TTB-TÖK Güz Okulu.” Sözde her hafta bir konuşmacının katılacağı bir seminerler dizisi tertiplemişler. Tabi kambersiz düğün olmayacağı gibi Şebnemsiz TTB-TÖK etkinliği de olmaz. “Güz Okulunun” baş konuğu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Anlaşılan Şebnem Hanım, yeni Özge Aydınlar yetiştirmekte ısrarcı ve kararlı. Ama bu ayrı bir konu.

Bu yazının asıl konusu AMED-TÖK. AMED-TÖK, bahse konu Güz Okulu adı verilen seminerler dizisinin son günündeki “konuşmacının” adı. Uzun yazılışı ile Amed Tıp Öğrencileri Kolu.

Biliyorsunuz, Amed PKK’nın Diyarbakır’a verdiği uydurma bir isim. Hayallerindeki Kürdistan’ı kurarlarsa sözde başkentleri de Amed olacak. Ancak TTB, “PKK’nın Kürdistan’ı kurmasını beklemeden” şimdiden Amed Kantonunu kurmuş ve Diyarbakır Tıp Öğrencileri Kuruluna AMED-TÖK adını vermiş.

TTB BİR KAMU KURUMU

TTB’ye sorsanız kendisinin anayasal bir kamu kurumu olduğunu söyler. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten de öyle. Anayasamıza göre TTB bir kamu kurumu. Ve nasıl oluyorsa bir kamu kurumu kendi bünyesinde bir “kol” kuruyor ve buna AMED-TÖK adını verebiliyor?

Burada sözümüz Sağlık Bakanlığı’na.

6023 sayılı TTB Kanununa göre, tabip odaları ve TTB, Sağlık Bakanlığı’nın idari ve mali denetimi altında. Ancak, bir kamu kurumu olan TTB,  bünyesinde faaliyet gösteren bir alt örgüt için Amed adını rahatlıkla kullanır, bunu her türlü mecrada ilan ederken Sağlık Bakanlığı’nın sessiz kalmasını ve bu denetim yetkisini kullanmamasını anlamamız mümkün değil.

İster istemez şu soru akla geliyor: “Bakanlık içinde bir gizli el TTB’yi mi koruyor?”

Buradan bir kez daha Sayın Sağlık Bakanına sesleniyoruz. Sayın Bakan! TTB Kanununa konulan bu hüküm laf olsun diye yazılmadı. Yeri ve zamanı geldiğinde kullanılsın diye konuldu. Kanun koyucu size TTB’yi idari ve mali yönden denetleme görevi vermiş. Biz de sizden bu görevinizin gereklerini yerine getirmenizi talep ediyoruz. Çok mu şey istiyoruz?

ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL’UN HİDDETİ

Yukarıda belirttiğimiz TTB-TÖK Güz Okuluna katılan isimlerden birisi de Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol. Kendisi, medyada görünmeyi seven birisi. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Bu hanım, AMED-TÖK’ün de konuşmacı olduğu bir etkinliğe katılmakta, adını buraya yazdırmakta beis görmeyen bir sözde Atatürkçü.

İşte bu hanım, kendisine bu toplantıya iştirak etme sebebini soran Dr. Ali Rıza Üçer’e cevaben aynen şunları söyledi: “Ne diyorsun. Ne terbiyesizsiniz siz!!! Saygısız. Merak etmiş. İftiradan merak etmek gibi insanca bir eyleme vakit buluyor musun? İş bulun kendinize salgının ortasında işsizlikten pis iftiralar atacağınıza. Hekimliğin yüz karaları”

Bendenize verdiği cevap ise şöyle: “Sen kimsin pardon. Sen kendi varlığını açıkla önce. Ne diye varsın bu işe yaramadığın dünyada.”

Sırf AMED-TÖK ile birlikte bir etkinlikte neden yer aldığını sorduğumuz için bize verdiği cevap böyle bu profesör hanımın.

Biz hakkımızı elbette arayacağız. Ancak kamuoyunun da bu çakma Atatürkçüleri tanımasında yarar var. Özellikle sapla samanın karıştığı mevcut ortamda bu çok gerekli.

Bu yazı medikritik.com sitesinde de yayımlanmıştır.

http://medikritik.com/kose-yazilari/ttb-amed-kantonunu-kurdu