ZONGULDAK VALİSİNİN SUÇU NEYDİ?

Salgının ilk dalgasının başlarında zamanın Zonguldak valisi Erdoğan Bektaş’ın Covid 19 bulaşıyla ilgili olarak sağlık çalışanlarını suçlayıcı söylemini yadırgamıştık. Hatta, izleyen günlerde merkeze çekilmesi biraz olsun içimizi rahatlatmıştı.

Bağlantıdaki haber yeni :

https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/covide-yakalanan-saglik-calisanlarina-sorusturma-soku-6152330/

Bu türden haberlere ilk bakışta sakın şaka olmasın diye yaklaşır oldum. Öyle ya! Ülkemizde zaytung haberciliği adıyla anılan gülmece kolu da epeyce gelişti. Masa başında üretilen herhangi bir belgenin üreteni bile şaşırtan paylaşımlara konu olmasına şaşırmaz olduk!

Haberin ayrıntısı okunduğunda söz konusu yaptırımdan önce çalışanların uyarıldığı anlaşılıyor. Başka deyişle, perşembenin gelişi çarşambadan belliymiş. Covid 19’a yakalanırsanız hoşgörmem, yaptırıma uğratırım demiş!

Aşağıdaki haber de taze. Bugünkü Cumhuriyet’ten!

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/memura-hastalik-cezasi-1796299

Söz çizgide! PCR pozitifse maaş negatif!
Zafer Temoçin!
Cumhuriyet, 05.12.2020

Gündelik hekimlik uygulamamdan da biliyorum. İşyerinde Covid 19 olguları patlayan işveren henüz hastalığa yakalanmamış çalışanlarını hekim istirahat raporu almaya özendiriyor. İdari izinli saydığı çalışanına aylık ödemesi patronca yapılırken istirahatli çalışana aylığı istirahat süresince SGK tarafından yapılıyor. Böylece patronun cüzdanı yükten kurtulmuş oluyor.

Bu örnekten yola çıkarak devletin de çalışanını idari izinli saymakla birlikte tıpkı işçi-işveren ilişkisinde olduğu gibi kayba uğratmakta olduğunu düşündüm. Benzer uygulama salgınla ön cephede baş etme çabası içinde olan aile hekimleri için de söz konusu olmuştu. İşi gereği hastalığa yakalanan hekimler bir yandan kimi zaman yaşamlarına bile mal olbilen bulaşa ilişkin meslek hastalığı nitelemesinden özenle uzak tutulurlarken diğer yandan da parasal kayba uğratılmışlardı.

Bu haberleri okuyunca Eski Zonguldak Valisi’nin suçu neydi sorusunu dile getirmek kaçınılmaz oldu!

Bir yandan sağlık çalışanlarını işleri gereği yakalandıkları hastalıktan ötürü yaptırıma uğratmak diğer yandan verdikleri kamu hizmeti nedeniyle yakalandıkları hastalık nedeniyle cezalandırmak şaka olmadığına göre derinden yaralayıcı uygulamalar olarak tarihe geçmiştir.

Bir yanda hastalığa yakalandıkları için yaptırıma uğratılan kamu çalışanları!

Diğer yanda, göz göre göre bu ayıbı yaşama geçirerek tarihin not defterindeki yerlerini kara harflerle almakta sakınca görmeyen yönetenler!

Yazıklar olsun!