BİRİNCİ YILINDA PANDEMİ…

Pandeminin 1 yılı doldu ülkemizde.

Kapanma, korunma, önlemler, hizmet, kayıplar, yaslar, bilgi akışı, güncellenme, sağlaması, tecrübesi derken yorulduk.

Hayat ve koşullar devam ederken de durma lüksümüz yok.

Üstelik değerlerin altüst edildiği, kurumların içinin boşaltılmaya çalışıldığı bir sürecin kıskacında pandemiyle mücadele verdik, veriyoruz.

Cumhuriyetin insan hazinelerini, birikimlerini barındıran, kurumsal kültürünü her şeye rağmen koruyan sağlık ordusu bu süreçte de ülkemizin en büyük umudu ve şansı oldu.

Bu süreç aynı zamanda kamusal sağlık uygulamalarından vazgeçilemeyeceği gerçeğini de bir kez daha ortaya koydu.

Bu değerler manzumesi ülkenin bir ve bütün olmasıyla anlamını bulmakta ve gücünü oradan almaktadır.

Bu gerçeği maalesef meslek örgütümüzü temsil edenler yıllardır kavrayamadı, bir türlü ortak milli duygularımızı sahiplenemedi.

Varsa yoksa bölücülerin safı ve uzantıları. 

Ülkenin birikimleri ile örtüşmek, birliğinden yana olmak, emperyalist maşalara karşı (ayrılıkçı, cumhuriyete kasteden tüm terör örgütleri; pkk’sı, fetösü, ışıd’ı…) tereddütsüz, ödünsüz karşı durmak, ama’sız, koşulsuz lanetlemek; her yurtseverin, vatandaşın, aydının kuşkusuz görevi.

Her türlü yozlaşmaya, adaletsizliğe karşı mücadele yürütmek, sağlık emekçisinin hakkını ve hukukunu savunmak ancak bu birlik ve beraberlik zemininde mümkün.

Ülkenin kurucu değerleri ile çelişmek, safını karşı tarafta konumlandırmak; sözde muhaliflikle ve ucuz kahramanlıklarla örtbas edilemez.

Mücadeleyi kapsayıcı, birleştirici ilkelerle yükseltebiliriz.

Tek bir ülkemiz var.

Toplumsal hafızamızla, aklımızla, yüreğimizle yoğrulduğumuz değerler önümüzde.

Sağlık ordusunun neferleri bu mirasa sahip çıkıyor, tüm olumsuzluklara rağmen görevini yerine getiriyor.

Meslek örgütümüzü temsil edenler ise bu değerlere mesafeli olmayı ilericilik olarak yaftalamakla meşguller.

Son yaşadığımız ve hep son olmasını dilediğimiz pkk terörü ile bir kez daha kahrolduk.

Hamasi milliyetçilikler, yap boz siyasetinin beceriksizliği, günübirlik politikalar gelip gelip aynı duvara tosluyor.

Emperyalistlere karşı ülkenin tüm paydaşları tek yürek ve kararlı olmak zorunda.

Meslek örgütümüzü temsil edenlerin ise son olayda da bizleri yanıltmamış olmaları, isyanımızı ve acımızı katmerleştirdi.

Oluşumumuzun varlık nedenini de bir kez daha ortaya koymuş oldu.