TURKOVAC ÜZERİNE

Kamuoyunun dikkatine 


Bütün dünyanın yanı sıra başta hekimlerimiz ve sağlık çalışanları olmak üzere milletimizin pandemiyle mücadelede büyük özveri gösterdiği ve aşılamanın yaşamsal önem taşıdığı  süreçte, yerli aşı geliştirilmesi çabalarını son derece önemsiyoruz ve destekliyoruz.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yerli aşıyla ilgili verileri bilim ortamıyla paylaşmada gecikmesinin bu olumlu çalışmaya olumsuz etkisi olmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ise, pandemi ve aşı karşıtlığının gündemde olduğu koşullarda yerli aşı konusunda “Aşı değil solüsyondur” nitelemesi de ülkemiz bilim ortamını küçümseyen, dayanaksız, emeği, birikimi değersiz gören sorumsuz bir açıklama olmuştur.
Sağlık Bakanlığı’nın yerli aşıyla ilgili verileri bir an önce bilim ortamımızla paylaşmasını, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin  de dayanaksız açıklamalara son vermesini istiyoruz.
Sağlık Bakanlığı Yerli Aşıya ilişkin Bilimsel Verileri Acilen Paylaşmalıdır.
Pandemi koşullarında her kurum ve kişi sorumluluğa uygun bir davranış içinde olmalıdır.

Saygılarımızla

İZMİR HEKİMGÜÇBİRLİĞİ