TÜRK HEKİMLERİNE SESLENİYORUZ!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına seçilen kişinin bugüne kadar sürdürdüğü etkinlikler ve aldığı görevler hangi misyonla TTB’nin başına getirildiğini açıklıyor.

Oy vermiş olan kitlenin bile çeşitli nedenlerle uygun olmayacağını ifade etmesine rağmen TTB’nin de üstünde farklı bir irade bu kişinin göreve getirilmesini adeta bütün hekim toplumuna dayatmıştır. Kişinin özellikleri bu iradenin ne olduğunu anlatmaktadır.

Türkiye’ye iç karışıklık kaos ve kargaşa hatta iç savaş dayatılacak bir ortama sürüklenmek istendiği çok açıktır.

Kapatılsın söylemleriyle süreci kışkırtan açıklamalar da şüphe yaratıcıdır!

Meslek örgütümüze sahip çıkmak için bugünden itibaren kollarımızı tekrar sıvamamız zorunlu olmuştur.

Hekimlerin birliğini sağlamak ve örgütün tamamen silinmesini önlemek Atatürk ve Tıbbiyeli Hikmetlere dayanan geçmişimizi korumak için bütün meslektaşlarımızı bu mücadele saflarına davet ediyoruz.

İZMİR HEKİMGÜÇBİRLİĞİ