TTB’Yİ KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR!

Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması, Tabip Odalarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin çoklu meslek örgütleri haline getirilmesi  bugün yaşanmakta olan hiç bir soruna çözüm getirmez!

Odaları daha da çok siyasallaştırır, zayıflatır ve hekimlerden daha da çok uzaklaştırır.

Türk hekimlerinin çok büyük bir çoğunluğu vatanına, milletine ve Tıbbiyenin 100 yıllık köklü geleneklerine bağlıdır!

Örgütümüzün adındaki “Türk” nitelemesi biz Tıbbiyeliler için övünç kaynağıdır Türk kelimesinin çıkarılması gündeme bile gelmemelidir.

Türk hekimleri, meslek örgütümüzün getirildiği konumdan ve özellikle de TTB MK Başkanlığı’na getiren kimlikten çok büyük ölçüde rahatsızlık duymuştur!

Hekimlerin odalara zorunlu üyeliği , Oda ve TTB seçimlerinde nispi temsilin sağlanması hekimlerin meslek örgütünü sahiplenmesini sağlayacak ve bu tür olumsuz kimliklerin meslek örgütünün başına çöreklenmesini önleyecek biricik çözümdür.

İZMİR HEKİMGÜÇBİRLİĞİ