TTB’YE SORUYORUZ…

TTB Merkez Konseyi’ne
Sayın Başkan, Sayın Merkez Konseyi  üyeleri!

TTB MK üyesi Halis Yerlikaya’nın açıklaması ve bu açıklamayı yapmasına temel olan siyasi etkinliklerine ilişkin muhtemelen bildiğiniz bir örneği sizlere iletiyorum. TTB MK üyesi açıklamasının daha başlığında “Kürt illeri” diyerek ülke bütünlüğü konusunda anlayışını ortaya koymuştur. İfade etmek isteriz ki biz Tıbbiyeliler açısından etnik olarak adlandırılan illerimiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin illeri vardır.

TTB MK üyesi “Kürt illerinde” kanser vakaları artmıştır diyerek güya tıbbi bir gerçeği açıklıyormuş gibi görünerek etnik ayrılıkçılığı körükleyen bir tutum sergilemiştir. Açıklamasında hiç bir tıbbi, bilimsel ve istatiksel bir veri yoktur. Amacının da o olmadığı  bellidir. Tam tersine kendi etnik ayrımcılığına hizmet ettiğini düşündüğü kişisel hikayeleri vardır. En vahimi anadil sorunu nedeniyle hekimlerin hastaları azarlamasının kanser oranını arttırdığını söylemektedir. Anadil sorunu nedeniyle hangi hekimler hastaları azarlamaktadır?

Çok bellidir ki mecburi hizmette bölgede özveriyle hizmet vermeye çabalayan hekimler kastedilmektedir. Hekime şiddeti daha da vahimi etnik ayrılıkçılıkla birlikte bu şiddeti körükleyecek bir açıklama olmuştur. Türkiye’de meslektaşlarımız bırakın kendi vatandaşlarımızı, onlarca ülkeden göçmen ve mültecilere bile özveriyle hizmet vermektedir.

TTB MK üyesinin siyasi hedeflerinin öncelik teşkil ettiği çok açıktır.

Bu hedeflere ulaşma çabası meslek örgütü yöneticisi olduğu gerçeğini unutturmuştur. Dolayısıyla TTB MK üyeliği konumunda artık kalamaz. Derhal istifa etmelidir. Sizleri de herhangi bir tutum almamanız dolayısıyla desteklemeniz nedeniyle kınıyoruz.

Dr Suat Kaptaner İZMİR HEKİM GÜÇBİRLİĞİ grubundan hekimler adına