LANCET’E MEKTUP!

Değerli meslektaşlarımız!

Uluslararası tıp dergisi The Lancet bir kez daha tıpla siyaseti biribirine karıştırmıştır. Azerbaycan’ın topraklarını kurtarma savaşını Ermenistan’da Covid 19 olgularının artışından sorumlu tutmuştur.

Bu kabul edilemez tutuma karşı Eski İzmir Tabip Odası Başkanı Dr Suat Kaptaner The Lancet dergisi editörüne mektup yazarak gerçekleri anlatmıştır.

Ayrıca, editörden yayımlanan yazıdaki görüşlerin gözden geçirilmesi ve doğruların paylaşılması istenmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız!

Değerli meslektaşımız!

Haklı tepkinizi The Lancet editörü Richard Horton’a aşağıdaki e posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz!

richard.horton@lancet.com

Editöre,

Lancet dergisinin 27 Kasım 2020 tarihli sayısında “Covid 19 döneminde savaş; Ermenistan ve Nagorno-Karabağ’da İnsanlık Felaketi” başlığıyla  bir makale yayınlanmıştır.

COVİD-19 pandemisini konu alan makale, subjektif, tek taraflılık ve gerçek olmayan politik görüşleri içermektedir.

Bilimsel makale görünümlü Covid pandemisini konu almış gibi görünen ancak tek taraflı siyasi fikirler içeren bir makaleyi bilimsel bir tıp dergisinde yayınlamanın etik olmadığını düşünüyoruz.

Dağlık Karabağ bölgesi de facto bağımsız bir devlet değil ve Ermenistan dahil hiç bir devlet tarafından böyle kabul edilmemiştir

Bu bölge 1991’den itibaren Ermenistan tarafından katliamlarla işgal edilmiş, 1,5 milyon Azeri yerlerinden sürgün edilmiştir. Hocalı bölgesinde katliamla etnik temizlik yapılmış binlerce Azeri öldürülmüştür

Uluslarası MINSK grubu 30 yıldır bu işgali sonlandıramamıştır

Birleşmiş Milletler Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmektedir

27 Kasım’da Ermenistan Ordusu Karabağ çevresindeki Azerabaycan köylerini bombalayıp sivilleri öldürmeye başlayınca Azerbaycan ordusu Karabağ’a girmek zorunda kalmış ve işgali sonlandırmıştır.

Ermenistan bu yenilgiyi kabul edip topraklarını Azerbaycan’a iade etmeyi kabul etmiştir.

Bu gerçekler ışığında yayımlanmış olan makalenin tekrar değerlendirilmesini, okuyucu ve abonelerinize gerçekleri öğrenme fırsatı tanımanızı diliyoruz.

To the Editor,

An article was issued in Lancet, on November 27, 2020, named “War in time of Covid 19 : Humanitarian Catastrophe in Nagorno- Karabakh and Armenia”

It mentions the COVİD-19 pandemic, however does only cite subjective, one- sided  and unsubstantial political opinions. As a political opinion piece disguised as a scientific article,we found its publishing in a scientific magazine unethical.

Because the article solely reflects  Armenian views and does not offer an objective view of the circumstances.

The Karabakh region is not a de-facto independent state and has never been deemed so by any other state including Armenia

This has been a region occupied by Armenia since 1991 through violent massacres, 1.5 million Azeris have since been displaced, thousands have been killed in an ethnic cleansing in the hands of Armenia in Khojali.

The international MINSK group has not been able to cease this occupation since 30 years.

UN acknowledges that Karabakh is part of Azerbaijani territory

Azerbaijani army had to interfere and stop the occupation when the Armenian army bombed Azerbaijani villages around Karabakh and killed civilians on September 27.

Armenia accepted defeat and agreed to return this  territory to Azerbaijan

In light of these facts, we would like you to reconsider the publishing of this article and give an opportunity to your readers and subscribers to learn the truth.

Yours respectfully

Suat Kaptaner M.D.

Former President of İzmir Medical Chamber,Turkey