KAMUOYUNA AÇIKLAMA!

Çözüm, Çoklu Odalar Değil,  Bütün Hekimlerin Adil Temsil Edildiği TTB’dir.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odalarının çoklu meslek örgütü haline getirilmesi bugün yaşadığımız sorunlara çözüm getirmez.

Türk Tabipleri Birliği’nde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşıt kimliklerin etkin olmasını önlemez.  

Türk hekimleri, meslek örgütümüzün bugün getirildiği konumdan, özellikle TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanlığına getirilen kimlikten büyük rahatsızlık duymuştur.

Bu kişinin ve destekçilerinin geçmiş etkinlikleri TTB kimliğine büyük zarar vermiştir. 

Türk Hekimleri olarak mücadelemiz, 1953 yılında kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal kimliğine karşı değildir.

Geçmişinde ulusal birlik ve beraberliğimize karşıt tutum almış bir kimliğin ve destekçilerinin TTB MK Başkanlığına ve yönetimine getirilmiş olmasınadır.

Hekim haklarının ve toplum sağlığının savunulabilmesi için zorunlu olan hekimlerin birliğini sağlaması mümkün olmayan bu kişi öncelikle TTB MK Başkanlığından ayrılmalıdır.   

Çoklu meslek örgütü girişimi ise bu sorunlar için bir çözüm olamaz.

Çünkü:  

– Çoklu meslek örgütü girişimi, çok sayıda oda kurulması ve dolayısıyla odaların siyasallaşmasının önünü açacaktır. Bugün yaşadığımız sorunu çözümsüz hale getirecektir.   

– Odalar arası rekabet hekim haklarının savunulması açısından hekimlerin zaman ve enerjisini tüketecektir.   

– Hekimlerin katılımı azalacak, hekim hakları savunulamadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne kasteden azınlıklara da meydan verilecektir.   

Türk hekimleri vatanına milletine ve asırlık geleneklerine bağlıdır. Meslek örgütümüzün adındaki TÜRK kelimesi biz Tıbbiyeliler için övünç kaynağıdır, kaldırılması kabul edilemez. Bu kavramın adımızdan kaldırılması bu kavramın düşmanlarının işine yarar.  Bugün Türk Hekimleri olarak inanıyoruz ki meslek odamızın, her zamankinden daha çok, tüm hekimlerimizin desteğine ihtiyacı vardır.  

Bizler TTB’nin bugün içine düşürüldüğü durumdan kurtarılabilmesi için;   

1. Bütün hekimlerin odalara üyeliğinin ve seçimlere katılımının zorunlu hale getirilmesini   

2. Oda ve TTB seçimlerinde hekimlerin katkılarının yer alabilmesi için seçimlerinin nispi temsille yapılmasını öneriyoruz. 

Bugün, hekim hakları ile birlikte vatanımızın ve milletimizin birliğini savunacak güçlü bir meslek örgütü olabilmesi adına TTB’ye sahip çıkmak için bütün meslektaşlarımızı Tıbbiyeli Hikmet ruhuyla davranmaya çağırıyoruz.  

Saygılarımızla,  

Aksaray Tabip Odası

Amasya Tabip Odası

Çorum Tabip Odası

Denizli Tabip Odası

Erzurum – Kars – Iğdır – Ardahan – Bayburt – Gümüşhane Tabip Odası

Kahramanmaraş Tabip Odası

Karabük Tabip Odası

Karaman Tabip Odası

Kayseri Tabip Odası

Konya Tabip Odası

Kütahya Tabip Odası

Malatya Tabip Odası

Nevşehir Tabip Odası

Niğde Tabip Odası

Ordu Tabip Odası

Rize – Artvin Tabip Odası

Sakarya Tabip Odası

Sinop Tabip Odası

Tokat Tabip Odası

Yozgat Tabip Odası

Ankara Hekimiz Biz Grubu 

Antalya Önce Hekim Grubu

Balıkesir Önce Hekim Grubu

İstanbul Cumhuriyetçi Hekimler Grubu

İzmir Hekimgüçbirliği Grubu

14 Mart Tıbbiyeliler Derneği

İstanbul Hekim Hakları Derneği