HÜZÜNLÜ 1 NİSAN

İki yıl öncesine kadar farklı anlamlar yüklenen 1 Nisan artık Covid’den yitirdiğimiz hekimlere ve onlara eşlik eden sağlık çalışanlarına adandı.

Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu’nun aramızdan ayrıldığı gün olan 1 Nisan böylelikle ölümsüzleştirildi.

Türkiye’de ölüm nedeni Covid 19 olan hekim ve sağlık çalışanlarının sayısı 600 dolayındadır. Kuşkusuz çok dikkat çekici ve gözden geçirilmesi gereken bir sayıdır bu. Dünyada, Ocak 2020-Mayıs 2021 arasında 80.000-180.000 civarında benzer ölümden söz ediliyor. Bu sayının 100.000’in üzerinde olduğu konusunda uzlaşılıyor.

Özellikle, aşı gibi bir korunma ve hatta yaşatma gerecinin olmadığı dönemde, ön cephede her türlü özveriyle canlarını ortaya koyan hekim ve sağlık çalışanı kayıpları çok daha sık ve yürek burkucuydu. Aşılamayla birlikte sayımız  öncekine göre azaldıysa da tam olarak sonlandı diyemeyiz.

Sağlık çalışanlarının küresel salgınla mücadelesi sürerken yürürlüğe sokulan ve akılla, bilimle ilişki kurmakta zorlandığımız koruyucu önlemlerdeki gevşeme; Covid 19’dan yitirdiğimiz meslekdaşlarımız ve sağlık çalışanları gününde ayrı bir incinme gerekçemiz olmuştur.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can pahasına giriştiği bu eşsiz mücadele başlangıçta “balkon alkışı”yla ödüllendirilirken, Tıp Bayramı’nda dişe dokunur bir gelişme yada kutlama şöyle dursun, “giderlerse gitsinler” meydan okumasıyla azarlandı.

1 Nisan’da Covid 19’dan yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı saygıyla anarken, hemen her alanda ama özellikle de pandemiye karşı sergilediğimiz olağanüstü duruşun, değerbilmez ve hoyratça harcanması üzüntü ve öfkemizi artırıyor, maalesef.

1 Nisan 2022

Yüce anılara saygıyla…